Dr Narcyz Piórecki – Malarstwo

| Polska

 

Dr Narcyz Piórecki pochodzi z Przemyśla. Studiował w Pracowni Profesora Jana Szancenbacha na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i w Pracowni Tkaniny Artystycznej krakowskiej ASP u Profesor Lilli Kulki. Jest pracownikiem dydaktycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od kilkunastu lat jest dyrektorem Zakładu Fizjografii i Arboretum w Bolestraszycach.

Zakres jego artystycznych zainteresowań jest niezwykle szeroki, tworzy malarstwo, tkaninę, rysunek, litografię, fotografię i sztukę ogrodu. Jako dyrektor Arboretum w Bolestraszycach, organizuje imprezy kulturalne m.in. Międzynarodowy Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum, Festiwal Ogrodów oraz liczne sympozja i wykłady z zakresu architektury zieleni i dendrologii m.in.  Seminarium Natura-Kultura. Prowadzi Galerię Sztuki u Piotra. Jest również współtwórcą kilkunastu polskich odmian derenia jadalnego. W ramach prac prowadzonych nad przywróceniem do pamięci zbiorowej tej ważnej, zapomnianej  w  kulturze polskiej rośliny użytkowej.

W pięknych okolicznościach przyrody od lat łączy sztukę z naturę, która zawsze była dla niego  inspiracją, ukształtowała jego wrażliwość i stale prowokuje do nowych poszukiwań.
Wcześniejsza twórczość była bogata w kolory, z czasem ograniczał ilość do dwóch, z których wydobywał gamy szarości i błękitów, w ostatnich pracach zdecydowanie dominują błękity. Ulubionym narzędziem do przenoszenia swoich emocji na płótno Narcyza Pióreckiego jest aerograf oraz farby akrylowe. Jego prace są lekkie i zwiewne, obserwując delikatne muśnięcia można odczuć ogromną wrażliwość i delikatność twórcy, który przedstawia nam naturę i otaczający świat w oryginalny i nowatorski sposób.

Dr Narcyz Piórecki jest autorem kilkudziesięciu wystaw indywidualnych, brał też udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą, jego prace prezentowe były i znajdują się w zbiorach muzealnych, kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą m.in. we Francji, Niemczech, Ukrainie, Ameryce Północnej.

Poznaj także: